Čestní občané

Soupis čestných občanů města Holešova k 15. 4. 2020 (v závorce rok udělení čestného občanství)

Vincenc Prousek (1864)

Jan Kandler (1885)

Ignát Flashar (1885)

František Ladislav Rieger (1888)

P. Eduard Wolf (1893)

František Bartoš (1893)

Vincenc Brandl (1893)

Karel Groh (1899)

Jan Žáček (1899)

Karel Búbela (1899)

Ondřej Přikryl (1902) 

Tomáš Garique Masaryk (1918)

František Hauk (1927)

P. Pavel Kvasnička (1932)

Rudolf Janovský (1933)

Milan Hodža (1938)

P. Jan Hikl (1939)

Ladislav Jaroš (1940)

Josef Krumpholc (1950)

Dajan Bajanovič Murzin (1960)

Mirko Očadlík (1964)

Jan Šrámek (1994)

Ludmila Pecháčová - Mucalíková (1994)

Jaromír Gogela st. (1995)

Zdeněk Stojan (1999)

Miroslav Neumann (2001)

František Šrámek (2003)

František Nop (2008)

P. František Alex (2018)

Bližší informace v osobnostech města.