Cestovní doklady

  • zákon č. 329/1999 Sb. o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů
  • oprávněná úřední osoba: Zdeňka Večeřová, Kateřina Marcinová

Obecní úřad obce s rozšířenou působností:

  • výkon komplexní agendy na úseku cestovních dokladů dle zákona č. 329/1999 Sb.
  • editace dat do informačního systému
  • zpracování žádostí o cestovní doklady postoupené ze zastupitelských úřadů
  • zastupování při výkonu agendy na úseku občanských průkazů