logo Holešov Oficiální portál města
EN / DE

Cestovní doklady

  • zákon č. 329/1999 Sb. o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů
  • oprávněná úřední osoba: Zdeńka Večeřová

Obecní úřad obce s rozšířenou působností:

- výkon komplexní agendy na úseku cestovních dokladů dle zákona č. 329/1999 Sb.

- editace dat do informačního systému

- zpracování žádostí o cestovní doklady postoupené ze zastupitelských úřadů

- zastupování při výkonu agendy na úseku občanských průkazů