Cochemská praxe

Cochemská praxe

 

Některá soudní řízení ve věcech péče soudu o nezletilé (nejčastěji péče o nezletilé dítě, výživy nezletilého dítěte, styku s nezletilým dítětem …), jsou u Okresního soudu v Novém Jičíně vedena na principech multidisciplinární spolupráce, která je inspirovaná cochemskou praxí. Vizí projektu je přechod od autoritativního rozhodování o dětech k procesu, při němž zúčastněné instituce ve vzájemné spolupráci vedou rodiče k převzetí odpovědnosti za budoucí život a perspektivu dítěte.

 

Principy projektu při rozhodování o dětech

 

Soud při rozhodování ve věcech péče o nezletilé děti, které mají dva svéprávné a plně kompetentní rodiče, aplikuje zejména ustanovení oddílu 3, hlavy II, části druhé občanského zákoníku (tj. § 855-923) a dále vychází z rozhodovací praxe Ústavního soudu. Obecně lze říci, že rozhodování soudu vychází z následujících principů:

 

- Dohoda rodičů a jejich faktické převzetí společné rodičovské odpovědnosti je   nezbytným předpokladem budoucího blaha dítěte.  

 

- Dítě s blízkým vztahem k oběma rodičům nechce ztratit ani jednoho z nich.

 

- Rozvod/rozchod rodičů je pro dítě trauma a pomoc, kterou od obou rodičů   potřebuje, je projevem jejich rodičovské odpovědnosti.

 

- Orientace na perspektivu dítěte.

 

- Orientace na novou životní situaci dítěte a rodičů, nikoliv na rodinnou situaci   před rozvodem/ rozchodem.

 

- Deeskalace rodičovského konfliktu.

 

 

Některá řízení ve věcech péče soudu o nezletilé (resp. rodičovské konflikty) mohou působit velice emotivně. Je však v zájmu nezletilých dětí, aby rodiče a jejich zástupci v těchto řízeních nevyužívali konfliktní strategie, a aby se v podáních určených soudu omezili pouze na nezbytný popis skutkového stavu. Zejména je třeba zabránit situacím, aby jeden z rodičů odcházel od soudu jako poražený, protože v takovém případě (spolu)prohrává vždy také dítě.

Cochemská praxe

20 přání vašeho dítěte