logo Holešov Oficiální portál města
EN / DE

e-Mapa

 

Kostel svatého Bartoloměje

Pozdně barokní stavba na starších základech z roku 1786. Pohledová dominanta obce.

 

Socha svatého Jana Nepomuckého

Datovaná rokem 1720. Silně nalidovělá sochařská a kamenická práce.

 

Stavení číslo 104

Stavení č. p. 104 patří k několika starým objektům z 18. až 19. století, které se v Rymicích dochovaly.

 

Stavení číslo 116 – kovárna s obydlím kováře

Kovárna podává obraz vesnické kovárny včetně vybavení. Byla postavena na začátku 19. století.

 

Stavení číslo 14

Stavba z konce 18. století nebo začátku 19. století s výraznou dispozicí.

 

Stavení číslo 6

Stavba z 19. století s výraznou dispozicí a formou typickou pro valašské lidové stavitelství.

 

Stavení číslo 62

Stavení je situováno v souvislosti s ostatními, doškem krytými staveními (č. p. 64 a č. p. 65).

 

Stavení číslo 64

Stavba z 19. století s výraznou dispozicí a formou typickou pro valašské lidové stavitelství.

 

Stavení číslo 65

Domkařská usedlost je typickým dokladem lidového domu drobného zemědělce a řemeslníka.

 

Tvrz Rymice

Pozdně renesanční stavba na místě gotické tvrze, přestavěná v pokročilém 18. století.

 

Výklenková kaplička

Stavba z konce 18. století, výrazně umístěna mimo zastavěné území při polní cestě do Roštění.

 

Větrný mlýn

Jeden z mála dochovaných větrných mlýnů německého typu v oblasti Hané z první poloviny 19. století.