logo Holešov Oficiální portál města
EN / DE

e-Mapa

 

Farní kostel svatého Bartoloměje

Pozdněbarokní stavba na starších základech z roku 1786, pohledová dominanta obce.

 

Socha sv. Jana Nepomuckého

Datovaná rokem 1720. Silně nalidovělá sochařská a kamenická práce.

 

Stavení číslo 104

Stavení patří k několika starým objektům z 18. – 19. století, které se v Rymicích dochovaly.

 

Stavení číslo 116 - kovárna s obydlím kováře

Kovárna podává obraz vesnické kovárny včetně vybavení, byla postavena na začátku 19. století.

 

Stavení číslo 14

Stavba z 19. století s výraznou disposicí a formou typickou pro valašské lidové stavitelství.

 

Stavení číslo 6

Stavba z 19. století s výraznou disposicí a formou typickou pro valašské lidové stavitelství.

 

Stavení číslo 62

Stavení je situováno v souvislosti s ostatními, doškem krytými staveními (64, 65). Pochází z počátku 19. století.

 

Stavení číslo 64

Stavba z 19. století s výraznou disposicí a formou pro valašské lidové stavitelství.

 

Stavení číslo 65

Domkářská usedlost je typickým dokladem lidového domu drobného zemědělce a řemeslníka.

 

Tvrz Rymice

Pozdně renesanční stavba na místě gotické tvrze, přestavěná v pokročilém 18. století.

 

Výklenková kaplička - poklona

Stavba z konce 18. století, výrazně umístěna mimo zastavěné území při polní cestě do Roštění.

 

Větrný mlýn

Jeden z mála dochovaných větrných mlýnů německého typu v oblasti Hané z první poloviny 19. století.