Elektronicklý katalog sociálních služeb

Elektronický katalog sociálních služeb ve Zlínském kraji je určen široké veřejnosti, zejména potencionálním uživatelům sociálních služeb, rodinným příslušníkům a osobám blízkým, ale i stávajícím poskytovatelům sociálních služeb pro přehled a k vyhledání sociální služby v rámci Zlínského kraje, která může pomoci vyřešit nastalou životní situaci osoby nebo rodiny.

Elektronický katalog sociálních služeb