Evidence obyvatel

  • přihlašování k trvalému pobytu
  • poskytování údajů z informačního systému evidence obyvatel pro občany (na žádost) a pro orgány státní správy (na žádost)
  • přijímání návrhů na zrušení údaje o místu trvalého pobytu (podle zákona č. 500/2004 Sb. – správní řád  a podle zákona č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel)provádí změny údajů v informačním systému evidence obyvatel (změna trvalého pobytu, zrušení trvalého pobytu), popř. opravy údajů
  • přidělování čísel popisných, popř. evidenčních
  • ověřování podpisů a opisů
  • zástup za matriku v případě nepřítomnosti