Evidence obyvatel

  • zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

   

  - přihlašování k trvalému pobytu, hlášení doručovací adresy, ukončení trvalého pobytu

  - poskytování údajů z informačního systému evidence obyvatel

  - přijímání návrhů na zrušení údaje o místu trvalého pobytu

  - provádění změn v informačním systému evidence obyvatel a jejich oprav

  - přidělování čísel popisných, popř. evidenčních

  - zástup za matriku v případě nepřítomnosti