Finanční výbor

Složení finančního výboru pro volební období 2022-2026

Předseda: Mgr. Jakub Nevřala
Členové: Libor Liška, Veronika Davidíková, Mgr. Jiřina Kovářová, MVDr. Lenka Polášková, Lukáš Bílek a Roman Hyánek.
Jednatelkou byla určena Ilona Kupková.

Zastupitelstvo města Holešova dne 26. 6. 2023 odvolalo Mgr. Jakuba Nevřalu a Jiřího Janalíka z funkce člena Finančního výboru Zastupitelstva města Holešova. 

Zastupitelstvo města Holešova jmenovalo Mgr. Jakuba Nevřalu předsedou Finančního výboru Zastupitelstva města Holešova. Zastupitelstvo města Holešova jmenovalo 

MVDr. Lenku Poláškovou členkou Finančního výboru Zastupitelstva města Holešova. Zastupitelstvo města Holešova jmenovalo Lukáše Bílka členem Finančního výboru Zastupitelstva města Holešova. Zastupitelstvo města Holešova jmenovalo Romana Hyánka členem Finančního výboru Zastupitelstva města Holešova. Ing. Jana Šťastná rezignovala na funkci členky výboru na zasedání zastupitelstva města dne 26.06.2023.

Zastupitelstvo města Holešova dne 2. května 2023 odvolalo členy Ing. Pavla Karhana a Mgr. Jana Koláčka, MBA. Zastupitelstvo jmenovalo novými členy výboru Jiřího Janalíka a Mgr. Jakuba Nevřalu. MVDr. Lenka Polášková na tomto zastupitelstvu oznámila, že rezignuje na pozici předsedkyně výboru. 

Složení bylo určeno usnesením Zastupitelstva města Holešova dne 14. listopadu 2022. Výbor byl zřízen usnesením Zastupitelstva města Holešova dne 17. října 2022.

Složení finančního výboru pro volební období 2018-2022

Předsedkyně: Ing. Jana Šťastná.
Členové: MVDr. Zbyněk Miklík, Ludmila Hřeben Štaudnerová, Ing. Martin Koplík, Mgr. Jaroslav Fuksa, Mgr. Radek Michalík, Mgr. Jiřina Kovářová, Mgr. Ivana Bozděchová, Libor Liška.
Jednatelkou určil tajemník Ilonu Kupkovou.

Složení bylo určeno usnesením Zastupitelstva města Holešova dne 17. prosince 2018. Výbor byl zřízen usnesením Zastupitelstva města Holešova dne 31. října 2018.

Složení finančního výboru pro volební období 2014-2018

Předseda: Ing. Martin Koplík.
Členové: Ing. Pavel Karhan, Ing. Stanislav Hřeben, Ing. Martin Knápek, Ing. Tomáš Veverka, Pavel Svoboda, Mgr. Ivana Bozděchová.
Jednatelkou určil tajemník Ilonu Kupkovou.