Finanční výbor

Složení finančního výboru pro volební období 2022-2026

Předsedkyně: MVDr. Lenka Polášková.
Členové: Ing. Jana Šťastná, Mgr. Jan Koláček, Libor Liška, Veronika Davidíková, Ing. Pavel Karhan, Mgr. Jiřina Kovářová.
Jednatelkou určil tajemník Ilonu Kupkovou.

Složení bylo určeno usnesením Zastupitelstva města Holešova dne 14. listopadu 2022. Výbor byl zřízen usnesením Zastupitelstva města Holešova dne 17. října 2022.

Složení finančního výboru pro volební období 2018-2022

Předsedkyně: Ing. Jana Šťastná.
Členové: MVDr. Zbyněk Miklík, Ludmila Hřeben Štaudnerová, Ing. Martin Koplík, Mgr. Jaroslav Fuksa, Mgr. Radek Michalík, Mgr. Jiřina Kovářová, Mgr. Ivana Bozděchová, Libor Liška.
Jednatelkou určil tajemník Ilonu Kupkovou.

Složení bylo určeno usnesením Zastupitelstva města Holešova dne 17. prosince 2018. Výbor byl zřízen usnesením Zastupitelstva města Holešova dne 31. října 2018.

Složení finančního výboru pro volební období 2014-2018

Předseda: Ing. Martin Koplík.
Členové: Ing. Pavel Karhan, Ing. Stanislav Hřeben, Ing. Martin Knápek, Ing. Tomáš Veverka, Pavel Svoboda, Mgr. Ivana Bozděchová.
Jednatelkou určil tajemník Ilonu Kupkovou.