FKSVSV

Fond kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí města Holešova (FKSVSV) začíná fungovat od 1. 1. 2020. Rozhodlo tak Zastupitelstvo města Holešova 4. 11. 2019. Navazuje v mnoha směrech na Fond kultury, sportu a vzdělávání, který fungoval v letech 2013 až 2019.

Členění dotací FKSVSV

  • Dotace "Akce milion"
  • Dotace na nájem tělocvičen a podobných zařízení
  • Dotace na mládežnická družstva
  • Dotace mimořádné
  • Dotace na významné akce
  • Dotace na sociální služby
  • Dotace na sociální oblast

Informace k dotacím FKSVSV