FKSVSV

Fond kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí města Holešova (FKSVSV) začíná fungovat od 1. 1. 2020. Rozhodlo tak Zastupitelstvo města Holešova 4. 11. 2019. Navazuje v mnoha směrech na Fond kultury, sportu a vzdělávání, který fungoval v letech 2013 až 2019.