FKSVSV

Fond kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí města Holešova (FKSVSV) začal fungovat od 1. 1. 2020. Rozhodlo tak Zastupitelstvo města Holešova 4. 11. 2019. Navazuje v mnoha směrech na Fond kultury, sportu a vzdělávání, který fungoval v letech 2013 až 2019.

Členění dotací FKSVSV

  • Dotace "Akce milion"
  • Dotace na nájem tělocvičen a podobných zařízení
  • Dotace na mládežnická družstva
  • Dotace mimořádné
  • Dotace na významné akce
  • Dotace na sociální služby
  • Dotace na sociální oblast

Dokumety FKSVSV

Informace a formuláře ke konkrétním programům

13.

březen

Logo FKSVSV 2024 - sociální oblast - individuální program

FKSVSV 2024 - sociální oblast - individuální program

Program pro poskytování finanční dotace v roce 2024 z rozpočtu města Holešova na sociální oblast z Fondu kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí města Holešova [PDF, 275 kB] Podrobné další in ..

9.

leden

Logo FKSVSV 2024 - sociální služby

FKSVSV 2024 - sociální služby

Dotace - sociální služby - výzva [PDF, 284 kB] Formulář žádosti 2024 [XLSX, 44 kB] Formulář finančního vypořádání [XLSX, 23 kB]

5.

leden

Logo FKSVSV 2024 - Akce milion, mimořádná finanční dotace a významné akce

FKSVSV 2024 - Akce milion, mimořádná finanční dotace a významné akce

Ke každému programu je vytvořen formulář žádosti, a to ve formátu Word  Tyto přílohy stačí doložit v každém kalendářním roce pouze jednou, a to u první podané žádosti. Lhůty pro podání žádostí jso ..

11.

prosinec

2023

Logo FKSVSV 2024 - tělocvičny a mládežnická družstva

FKSVSV 2024 - tělocvičny a mládežnická družstva

Ke každému programu je vytvořen formulář žádosti, a to ve formátu Word Tyto přílohy stačí doložit v každém kalendářním roce pouze jednou, a to u první podané žádosti. Lhůta pro podání žádostí je u d ..

5.

leden

2023

Logo Fond kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí 2023

Fond kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí 2023

Ke každému programu je vytvořen formulář žádosti, a to ve formátu PDF a Word (lze si vybrat dle softwarových možností žadatele) Informace k dotacím na sociální oblast a služby najdete v samostatném ..

4.

leden

2023

Logo Fond kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí 2023 - sociální služby

Fond kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí 2023 - sociální služby

Dotace sociální služby - výzva [DOC, 67 kB] Doporučení k vedení evidence výkonu sociální služby [DOC, 69 kB] Žádost o dotaci v roce 2023 [DOCX, 22 kB]

4.

leden

2023

Logo Fond kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí 2023 - sociální oblast

Fond kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí 2023 - sociální oblast

Dotace individuální - sociální oblast - výzva [DOC, 72 kB] Doporučení k vedení evidence výkonu sociální služby [DOC, 69 kB] Žádost o dotaci v roce 2023 - fyzická osoba [DOCX, 15 kB] Žádost o dota ..

13.

leden

2022

Logo Fond kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí 2022 - sociální oblast

Fond kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí 2022 - sociální oblast

Dotace individuální - sociální oblast - úřední deska [PDF, 520 kB] Dotace individuální - sociální oblast - program [PDF, 225 kB] Doporučení k vedení evidence výkonu sociální služby [PDF, 210 kB] ..

12.

leden

2022

Logo Fond kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí 2022 - sociální služby

Fond kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí 2022 - sociální služby

Dotace sociální služby [PDF, 132 kB] Doporučení k vedení evidence výkonu sociální služby [PDF, 208 kB] Žádost o dotaci v roce 2022 [DOCX, 22 kB]

10.

leden

2022

Logo Fond kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí 2022

Fond kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí 2022

Ke každému programu je vytvořen formulář žádosti, to ve formátu PDF a Word (lze si vybrat dle softwarových možností žadatele) Tyto přílohy stačí doložit v každém kalendářním roce pouze jednou, a ..

24.

únor

2021

Logo Fond kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí 2021

Fond kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí 2021

Ke každému programu je vytvořen formulář žádosti, to ve formátu PDF a Word (lze si vybrat dle softwarových možností žadatele) Tyto přílohy stačí doložit v každém kalendářním roce pouze jednou, a ..

11.

leden

2021

Logo Fond kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí 2021 - sociální oblast

Fond kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí 2021 - sociální oblast

Dotace sociální oblast [PDF, 248 kB] Doporučení k vedení evidence výkonu sociální služby [PDF, 509 kB] Individuální žádost poskytovatel sociální služby [DOCX, 22 kB] Individuální žádost fyzická o ..

11.

leden

2021

Logo Fond kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí 2021 - sociální služby

Fond kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí 2021 - sociální služby

Dotace sociální služby [PDF, 249 kB] Doporučení k vedení evidence výkonu sociální služby [PDF, 509 kB] Žádost o dotaci v roce 2021 [DOCX, 22 kB]

11.

leden

2021

Logo Fond kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí 2020

Fond kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí 2020

Dotace poskytnuté roce 2020 v rámci Fondu kultury, sportu a vzdělávání najdete v následující tabulce [PDF, 153 kB]. Rada města Holešova udělila pro rok 2020 souhlas s užitím znaku města pro vš ..