Fond kultury, sportu a vzdělávání

Platný do roku 2019! Fond kultury, sportu a vzdělávání města Holešova (FKSV) byl zřízen Zastupitelstvem města Holešova dne 17. 12. 2012, a to s účinností od 1. 1. 2013. V letech 2013 a 2014 platila stejná pravidla. V roce 2015 se pravidla změnila z důvodu novely zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Od roku 2020 byl nahrazen Fondem kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí.

Členění dotací FKSV

  • Dotace "Akce milion"
  • Dotace na nájem tělocvičen
  • Dotace na mládežnická družstva
  • Dotace mimořádné

Informace k dotacím FKSV