Fond kultury, sportu a vzdělávání

Platný do roku 2019! Fond kultury, sportu a vzdělávání města Holešova (FKSV) byl zřízen Zastupitelstvem města Holešova dne 17. 12. 2012, a to s účinností od 1. 1. 2013. V letech 2013 a 2014 platila stejná pravidla. V roce 2015 se pravidla změnila z důvodu novely zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Od roku 2020 byl nahrazen Fondem kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí.

Členění dotací FKSV

  • Dotace "Akce milion"
  • Dotace na nájem tělocvičen
  • Dotace na mládežnická družstva
  • Dotace mimořádné

Informace k dotacím FKSV

4.

leden

2019

Logo Fond kultury, sportu a vzdělávání 2019

Fond kultury, sportu a vzdělávání 2019

Ke každému programu je tzv. dodatek k žádosti Tyto přílohy stačí doložit v každém kalendářním roce pouze jednou, a to u první podané žádosti. Lhůty pro podání žádostí jsou u všech druhů dotací s v ..

3.

leden

2018

Logo Fond kultury, sportu a vzdělávání 2018

Fond kultury, sportu a vzdělávání 2018

Ke každému druhu dotace je tzv. dodatek k žádosti Tyto přílohy stačí doložit v každém kalendářním roce pouze jednou, a to u první podané žádosti. Lhůty pro podání žádostí jsou u všech druhů dotací s ..

6.

prosinec

2016

Logo Fond kultury, sportu a vzdělávání 2017

Fond kultury, sportu a vzdělávání 2017

Ke každému druhu dotace je tzv. dodatek k žádosti Tyto přílohy stačí doložit v každém kalendářním roce pouze jednou, a to u první podané žádosti. Lhůty pro podání žádostí jsou u všech druhů dotací s ..

28.

listopad

2016

Logo Fond kultury, sportu a vzdělávání 2013

Fond kultury, sportu a vzdělávání 2013

Přehled poskytnutých dotací v roce 2013 v rámci celého Fondu kultury, sportu a vzdělávání. Přehled poskytnutých dotací v roce 2013 v rámci Akce milion.

28.

listopad

2016

Logo Fond kultury, sportu a vzdělávání 2014

Fond kultury, sportu a vzdělávání 2014

Přehled poskytnutých dotací v roce 2014 v rámci celého Fondu kultury, sportu a vzdělávání. Přehled poskytnutých dotací v roce 2014 v rámci Akce milion.

28.

listopad

2016

Logo Fond kultury, sportu a vzdělávání 2015

Fond kultury, sportu a vzdělávání 2015

Přehled poskytnutých dotací v roce 2015 v rámci celého Fondu kultury, sportu a vzdělávání. Přehled poskytnutých dotací v roce 2015 v rámci Akce milion.

28.

listopad

2016

Logo Fond kultury, sportu a vzdělávání 2016

Fond kultury, sportu a vzdělávání 2016

Ke každému druhu dotace je tzv. dodatek k žádosti Tyto přílohy stačí doložit v každém kalendářním roce pouze jednou, a to u první podané žádosti. Lhůty pro podání žádostí jsou u všech druhů dotací s ..