Fond rozvoje bydlení

Město Holešov vytvořilo účelový peněžní zdroj, který slouží k úhradě nákladů spojených se zlepšováním bytového fondu města, zabezpečení potřeb územního rozvoje města, životního prostředí a vzhledu města Holešova a k poskytování zvýhodněných účelových půjček majitelům obytných budov a bytů, včetně členů bytových družstev.


Žadateli o úvěr z fondu mohou být fyzické a právnické osoby, které vlastní obytné budovy a byty na území města Holešova a jeho místních částí, členové bytových družstev, kteří přijmou smluvní závazek použít poskytnutou půjčku dle stanovených podmínek.

Dokumenty:

Doklady potřebné k podání žádosti o půjčku:

  • žádost o poskytnutí úvěru
  • potvrzení o příjmu
  • výpis z listu vlastnického z katastru nemovitostí
  • doklad o jednání se stavebním úřadem (v případě potřeby)
  • projektová dokumentace (v případě potřeby)

Postup vyřízení žádosti o úvěr:

  • podání žádosti o poskytnutí půjčky na základě zveřejněného výběrového řízení
  • posuzování a schvalování žádostí (rada a zastupitelstvo)
  • podpis smlouvy o půjčce a následné čerpání přidělené půjčky

Podrobné informace k půjčkám z Fondu rozvoje bydlení v kategorii životní situace.