Formuláře odboru správního a dopravního
logo Holešov Oficiální portál města
EN / DE

Formuláře odboru správního a dopravního

Tyto formuláře lze vytisknout a použít, je však nutné dodržet formát uvedený v závorce u jednotlivých formulářů.

registrace vozidel

registrace řidičů

matrika, evidence obyvatel

Ostatní