logo Holešov Oficiální portál města
EN / DE

Formuláře oddělení stavebního řádu

Žádost o vydání koordinovaného závazného stanoviska [DOC, 93 kB]
1 - Žádost o vydani rozhodnutí o umístění stavby [DOC, 104 kB]
2 - Žádost o vydaní rozhodnutí o změně využití území [DOC, 101 kB]
3 - Žádost o vydaní rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území [DOC, 95 kB]
4 - Žádost o vydaní rozhodnutí o dělení nebo scelovaní pozemku [DOC, 95 kB]
5 - Žádost o vydaní rozhodnutí o ochranném pásmu [DOC, 90 kB]
6 - Žádost o vydaní společného UR a SP [DOC, 99 kB]
7 - Žádost o územní souhlas [DOC, 93 kB]
8 - Ohlášení stavby [DOC, 96 kB]
9 - Žádost o stavební povolení [DOC, 94 kB]
10 - Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora [DOC, 93 kB]
11 - Oznámení o užívání stavby [DOC, 95 kB]
12 - Žádost o vydání kolaudačního souhlasu [DOC, 96 kB]
13 - Žádost o povolení předčasného užívání stavby [DOC, 97 kB]
14 - Oznámení změny v užívání stavby [DOC, 88 kB]
15 - Ohlášení odstranění [DOC, 93 kB]
16 - Návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí [DOC, 28 kB]