logo Holešov Oficiální portál města
EN / DE

Formuláře oddělení životního prostředí

Vyjádření ke stavbám - koordinované závazné stanovisko

Odpadové hospodářství

Vodní hospodářství

Ochrana ovzduší

Rybářství

Ochrana přírody a krajiny

Zemědělský půdní fond

Lesní hospodářství

Myslivost

Rostlinolékařská péče