Formuláře stavebního úřadu

1 - Žádost o vydani rozhodnutí o umístění stavby [DOCX, 41 kB]
2 - Žádost o vydaní rozhodnutí o změně využití území [DOCX, 40 kB]
3 - Žádost o vydaní rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území [DOCX, 39 kB]
4 - Žádost o vydaní rozhodnutí o dělení nebo scelovaní pozemku [DOCX, 35 kB]
5 - Žádost o vydaní rozhodnutí o ochranném pásmu [DOCX, 36 kB]
6 - Žádost o vydaní společného povolení [DOCX, 45 kB]
7 - Oznámení záměru [DOCX, 38 kB]
8 - Ohlášení stavby [DOCX, 39 kB]
9 - Žádost o stavební povolení [DOCX, 38 kB]
10 - Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora [DOCX, 35 kB]
12 - Žádost o vydání kolaudačního souhlasu [DOCX, 37 kB]
13 - Žádost o povolení předčasného užívání stavby [DOCX, 36 kB]
14 - Oznámení změny v užívání stavby [DOCX, 38 kB]
15 - Ohlášení odstranění [DOCX, 35 kB]

16 - Společné oznámení záměru [DOCX, 40 kB]
17 - Návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí [DOC, 28 kB]

18 - Žádost o přidělení č. p. / č. ev. [PDF, 273 kB]

19 - Ohlášení dokončené stavby [PDF, 274 kB]

20 - Žádost o vydání koordinovaného závazného stanoviska [DOC, 95 kB]

21 - Žádost o závazné stanovisko ke společnému povolení [DOCX, 45 kB]