logo Holešov Oficiální portál města
EN / DE

První doložený vlastník Hugo z Holešova, leník (man) olomouckého biskupa

Nástup rodu Šternberků. Prvním držitelem holešovského hradu Matouš ze Šternberka

Holešov získal právo výročního osmidenního trhu na sv. Vavřince

Synoda celé Jednoty bratrské. Rozmach bratrské a luterské reformace

Éra Lobkoviců. Počátek rekatolizace

Holešov a panství kupuje Jana z Rotalu

František Antonín z Rotalu, mecenáš hudby a barokního umění

Na náměstí v domě vedle farní školy je zřízena první poštovní úřadovna

Jako jeden z prvních vzniká pěvecko-hudební spolek Podhoran

Lambert Klabusay otevírá první tiskárnu v hejtmanství holešovském

Zemřel Josef Drásal, zvaný „Holešovský“, známý svou výškou 232 cm

Je dokončena a 3. září slavnostně zasvěcena nová židovská synagoga

Holešov začíná s elektrifikací veřejného osvětlení

Po letech příprav otevřena a s vypuknutím války předčasně ukončena krajinská Hanácko-valašská výstava

Sloučení židovského města s vlastním Holešovem

Do nových kasáren přichází první stálá posádka – Hraničářský prapor 10 z Trebišova

Deportace židovských obyvatel z Holešova do ghetta Terezín a následně do vyhlazovacích táborů

Komunisté odstranili lidovecké vedení města i okresu a ujali se moci

Zahájena civilní doprava na letišti v Holešově

Holešovský okres zrušen a jeho území rozděleno mezi okresy Kroměříž a Gottwaldov (Zlín)

Okupace Holešova sovětským vojskem. Odpor 7. výsadkového pluku ZÚ

V kasárnách zřízena Vysoká škola SNB, fakulta ochrany státních hranic (1986 přestěhována do Bratislavy)

Po 44 letech první svobodné volby vyhrává Občanské fórum, na druhém místě strana lidová

Zrušeno letiště. Na jeho místě budována průmyslová zóna

1141


1275


1322


1371


1454


1455


1466


1573


1584


1604


1643


1650


1651


1717


1828


1838


1858


1861


1863


1881


1882


1886


1890


1893


1899


1903


1912


1914


1918


1919


1937


1938


1939


1943


1945


1948


1950


1953


1955


1960


1964


1968


1970


1974


1976


1990


2005


2009


Osada s názvem Golesouici (Holešovice) .. více

Holešov městem. První zmínka o existenci farního kostela a měšťanech

Vyhnání židů z královských měst. Příchod do Holešova

Řezníci nejstarší cech ve městě. První písemná zmínka

Spory mezi holešovskými cechy. Ludmila z Miličína zavádí zvláštní cechovní řád. Uděluje měšťanům právo várečné a šenkovní

Vpád Švédských vojsk. Vypálení města

Stavba raně barokního zámku

Město získává magistrát

Holešovské panství získává rod hrabat z Vrbna a Bruntálu

V domě na Kroměřížské ulici začíná Philipp Kneisl s výrobou cukrovinek

Zahájen provoz na železniční trati Hulín – Bystřice p. H.

Bratři Kohnové zakládají továrnu na ohýbaný nábytek

Založení gymnázia

Regulace Rusavy

Těsně po skončení války vypukl ve městě protižidovský pogrom

Otevřena nová moderní budova městské spořitelny

Okupace Holešova německým vojskem

Bombardování města rumunským letectvem, Němci vyhazují most, osvobození města čs. vojskem

Obec Všetuly sloučena s Holešovem

Výstavba nového sídliště u letiště ve slohu socialistického realismu

Dokončena rekonstrukce Šachovy synagogy, v ní zřízeno muzeum s expozicí Židé na Moravě

Zahájena výstavba sídliště na Novosadech

Obce Bořenovice, Dobrotice, Količín, Přílepy, Tučapy a Žopy sloučeny s Holešovem (Bořenovice a Přílepy se v r. 1990 opět osamostatnily)

Město odkoupilo holešovský zámek