logo Holešov Oficiální portál města
EN / DE

Historická osa

Přistaven pozdně barokní kostel sv. Leopolda .. více

V nemocnici zemřel P. Josef Dobrovský .. více

Velké množství raněných z rakousko-pruské války .. více

Dokončena první přístavba na Polní ulici s kapacitou 160 lůžek .. více

Nemocnice ošetřila celkem 1171 nově přijatých nemocných .. více

Staví se nová budova .. více

Rozdělení Československé řádové provincie za okupace Československa .. více

Budova nemocnice byla silně poničena leteckými nálety .. více

Zestátnění budov a milosrdní bratři museli nuceně odejít .. více

V bývalé zahradě postavena LDN, kuchyně, výměníkové stanice a rehabilitace .. více

Vrácení státem zabavených budov nemocnice i konventu .. více

Nemocnice spravuje LDN na nedalekém Červeném kopci .. více

260 let od založení konventu a Nemocnice Milosrdných bratří .. více

Slavnostní otevření zrekonstruovaných prostor .. více

15. 11. 1747


1768 - 1777


1805


1829


1850


1866


1865 - 1875


1895


1896-1898


1914


1914-1920


1933–1935


1934


1939


8.7.1941


1944


1945


1948


80. léta


1984 - 1986


1989


1990


1993


2000


2005


2007


2012


2014


Založena Nemocnice milosrdných bratří Leopoldem z Dietrichštejna .. více

Nemocnice obsazena napoleonským vojskem a přeplněná raněnými .. více

Bylo hospitalizováno 163 ševců, 83 tkalců a 69 dráteníků .. více

Zařízení součástí Zemské nemocnice .. více

Postavena budova zaopatřovacího ústavu (chudobinec) .. více

Za první světové války se v nemocnici nacházel vojenský lazaret .. více

Před kostel sv. Leopolda přeneseny čtyři sochy .. více

Rozpuštění řeholní komunity a povinnosti sepsání majetku .. více

Znovuobnovování válkou poničené nemocnice a kláštera .. více

Zavírá se lůžkový provoz domova důchodců .. více

Obnova plnohodnotného fungování řádu milosrdných bratří .. více

NMB jako příspěvková organizace města Brna .. více

Otevřen pavilon akutní medicíny a druhý babybox v České republice .. více

Oslavy 265 let založení nemocnice. Posvěcení nových pracovišť .. více