logo Holešov Oficiální portál města
EN / DE

Historická osa

První doložený vlastník Hugo z Holešova, leník (man) olomouckého biskupa .. více

historie-blank.png

Nástup rodu Šternberků. Prvním držitelem holešovského hradu Matouš ze Šternberka .. více

1371.png

Holešov získal právo výročního osmidenního trhu na sv. Vavřince .. více

historie-blank.png

Synoda celé Jednoty bratrské. Rozmach bratrské a luterské reformace .. více

1573.png

Éra Lobkoviců. Počátek rekatolizace .. více

1604.png

Holešov a panství kupuje Jana z Rotalu .. více

1650.png

František Antonín z Rotalu, mecenáš hudby a barokního umění .. více

1717-1762.png

Na náměstí v domě vedle farní školy je zřízena první poštovní úřadovna .. více

historie-blank.png

Jako jeden z prvních vzniká pěvecko-hudební spolek Podhoran .. více

1861.png

Lambert Klabusay otevírá první tiskárnu v hejtmanství holešovském .. více

1881.png

Zemřel Josef Drásal, zvaný „Holešovský“, známý svou výškou 232 cm .. více

1886.png

Je dokončena a 3. září slavnostně zasvěcena nová židovská synagoga .. více

1893.png

Holešov začíná s elektrifikací veřejného osvětlení .. více

1903.png

Po letech příprav otevřena a s vypuknutím války předčasně ukončena krajinská Hanácko-valašská výstava .. více

1914.png

Sloučení židovského města s vlastním Holešovem .. více

historie-blank.png

Do nových kasáren přichází první stálá posádka – Hraničářský prapor 10 z Trebišova .. více

historie-blank.png

Deportace židovských obyvatel z Holešova do ghetta Terezín a následně do vyhlazovacích táborů .. více

historie-blank.png

Komunisté odstranili lidovecké vedení města i okresu a ujali se moci .. více

historie-blank.png

Zahájena civilní doprava na letišti v Holešově .. více

historie-blank.png

Holešovský okres zrušen a jeho území rozděleno mezi okresy Kroměříž a Gottwaldov (Zlín) .. více

historie-blank.png

Okupace Holešova sovětským vojskem. Odpor 7. výsadkového pluku ZÚ .. více

historie-blank.png

V kasárnách zřízena Vysoká škola SNB, fakulta ochrany státních hranic (1986 přestěhována do Bratislavy) .. více

historie-blank.png

Po 44 letech první svobodné volby vyhrává Občanské fórum, na druhém místě strana lidová .. více

historie-blank.png

Zrušeno letiště. Na jeho místě budována průmyslová zóna .. více

historie-blank.png

1141


1275


1322


1371


1454


1455


1466


1573


1584


1604


1643


1650


1651


1717


1828


1838


1858


1861


1863


1881


1882


1886


1890


1893


1899


1903


1912


1914


1918


1919


1937


1938


1939


1943


1945


1948


1950


1953


1955


1960


1964


1968


1970


1974


1976


1990


2005


2009


1141.png

Osada s názvem Golesouici (Holešovice) .. více

historie-blank.png

Holešov městem. První zmínka o existenci farního kostela a měšťanech .. více

1454.png

Vyhnání židů z královských měst. Příchod do Holešova .. více

historie-blank.png

Řezníci nejstarší cech ve městě. První písemná zmínka .. více

historie-blank.png

Spory mezi holešovskými cechy. Ludmila z Miličína zavádí zvláštní cechovní řád. Uděluje měšťanům právo várečné a šenkovní .. více

1643.png

Vpád Švédských vojsk. Vypálení města .. více

1651-1666.png

Stavba raně barokního zámku .. více

historie-blank.png

Město získává magistrát .. více

1858.png

Holešovské panství získává rod hrabat z Vrbna a Bruntálu .. více

1863.png

V domě na Kroměřížské ulici začíná Philipp Kneisl s výrobou cukrovinek .. více

1882.png

Zahájen provoz na železniční trati Hulín – Bystřice p. H. .. více

1890.png

Bratři Kohnové zakládají továrnu na ohýbaný nábytek .. více

historie-blank.png

Založení gymnázia .. více

historie-blank.png

Regulace Rusavy .. více

1918.png

Těsně po skončení války vypukl ve městě protižidovský pogrom .. více

1937.png

Otevřena nová moderní budova městské spořitelny .. více

historie-blank.png

Okupace Holešova německým vojskem .. více

historie-blank.png

Bombardování města rumunským letectvem, Němci vyhazují most, osvobození města čs. vojskem .. více

historie-blank.png

Obec Všetuly sloučena s Holešovem .. více

historie-blank.png

Výstavba nového sídliště u letiště ve slohu socialistického realismu .. více

historie-blank.png

Dokončena rekonstrukce Šachovy synagogy, v ní zřízeno muzeum s expozicí Židé na Moravě .. více

historie-blank.png

Zahájena výstavba sídliště na Novosadech .. více

historie-blank.png

Obce Bořenovice, Dobrotice, Količín, Přílepy, Tučapy a Žopy sloučeny s Holešovem (Bořenovice a Přílepy se v r. 1990 opět osamostatnily) .. více

historie-blank.png

Město odkoupilo holešovský zámek .. více