Hlášení závad

Zřídili jsme novou aplikaci, která vám ušetří čas a kroky na městský úřad. Nyní máte možnost nahlásit závady a jiné nedostatky na majetku města nebo na veřejném prostranství přímo z domu či z místa, kde jste závadu zjistili. Aplikace by měla sloužit ve svém výsledku k tomu, abychom byli lépe informováni, mohli důležité závady včas odstranit či případně zařadit je do plánu práce a do návrhu rozpočtu města.

Využijte novou službu města Holešov, která Vám umožní rychle a pohodlně nahlásit nedostatky a závady na veřejných prostranstvích, v ulicích či parcích.

Aplikace Hlášení závad slouží jako pohotový nástroj pro hlášení závad a malých nedostatků ve městě. Občané či návštěvníci města mohou pomocí této aplikace oznámit například nefunkčnost veřejného osvětlení, černou skládku, rozbité lavičky, nalomený strom či poničenou zeleň, díru v chodníku, zničené dopravní značení, poškození zařízení dětského hřiště nebo poškozené místní komunikace.

Postup nahlášení závad

Stačí vyplnit jednoduchý interaktivní formulář v elektronické aplikaci:

  • Zvolením možnosti "Nahlásit podnět" a kliknutím do mapy můžete lokalizovat konkrétní místo, ke kterému se chcete vyjádřit, přičemž polohu daného bodu je možné až do odeslání hlášení libovolně měnit. Ve formuláři se dynamicky mění pohled na místo generovaný službou Google StreetView.
  • V samotném formuláři je třeba vybrat kategorii závady/problému a doplnit stručný popis.
  • Pokud si přejete být informováni o průběhu řešení, můžete přidat svoji e-mailovou adresu.
  • Můžete také připojit fotografie z místa hlášení (max. velikost 8 MB).
  • Po stisknutí tlačítka "Uložit" se záznam uloží do databáze.
  • Správce aplikace, kterým je pověřená osoba města Holešov, bude následně upozorněna e-mailem na nový požadavek.
  • Vložené hlášení bude v mapě viditelné až po zpracování správcem aplikace a problém bude předán k řešení.

Hlášení prosím využívejte jen na závady technického charakteru, např. problémy související s dodržováním pořádku hlaste přímo na městskou policii.

Odkaz na aplikaci

Pro závazné nahlášení závady pokračujte kliknutím na tento odkaz.