I. Paměti města Holešova 1848 – 1918

V Okresním archivu Kroměříž najdeme krásnou knihu v kůži vázanou o rozměrech 29 cm x 39 cm, psanou na ručním papíru pěkným krasopisem. Je nazvána “Paměti města Holešova 1848-1918”. Pod názvem je oválné razítko “Městská rada v Holešově” a má 50 stran. Pod názvem je ručně napsáno: “Zrnka paměti sebral a zaznamenal Pavel Kvasnička, profesor Reálného gymnázia v Holešově”. Jde o velmi cenný dokument, ručně sepsaný významným historikem našeho regionu. První záznam v této knize: “Památný rok 1848”. (“Holešovští gardisté tvořili 1. Setninu c.k.mor.národní gardy. Hejtmanem byl měšťan Augustin Janečka, nadporučíkem Josef Thomastik, poručíky Jan Rossman a František Hyánek. Šat měli tmavohnědý se žlutými knoflíky a červenými výložkami, čáka s chocholy, pušky a dlouhé šavle”).

Záznam z roku 1880: “Dne 12. srpna stržena byla povodní polovice mostu přes Rusavu, přičemž přišlo několik lidí o život”.

Další záznam z povodní je tu z roku 1910.

 Mimořádně zajímavé jsou záznamy z let 1914-1918 tj. z období 1. světové války.

 Tato kniha je zakončena záznamem, který je datován o 11 let později. “V Holešově v den sv. apoštola Cyrila a Metoděje 1929”.