II. Paměti města Holešova 1920 – 1943

Druhá kniha “Paměti města Holešova 1920 - 1943”. Je psaná ručně na ručním papíru a vázána v kůži. Má 150 stran. Tato kniha je psána do roku 1931 P. Pavlem Kvasničkou, část roku 1931 a dále se mění rukopis, který zřejmě patří Františku Zapletalovi. Tento byl kronikářem ustanoven v září 1937 (narozen v Pravčicích r. 1896), působil jako učitel a ředitel školy v Holešově.

Kniha začíná: “Dne 28. října L.P.1918 vydán byl v Praze tento zákon: “Samostatný stát československý vstoupil v život”.

A potom je doslovně opsán uvedený zákon. Kronikář pak pokračuje: “Zpráva o prohlášení samostatnosti českoslov. Státu dostala se do Holešova v pondělí 28. října večer. Následujícího dne zrána ohlašoval tuto zprávu udiveným občanům buben strážníkův…”

 “Politická obec se skládá ze čtyř katastrálních obcí: z města Holešova (51 ha, 10 a 49 m2), Židovského města (4 ha 56 a 51 m2), Plačkova (592 ha 35 a 49 m2) a Novosad (421 ha 60 a 33 m2) – z čehož rolí 896 ha 79 a 57 m2 , luk 28 ha 30 a 80 m2 , zahrad 38 ha 30 a 49 m2, pastvin 14 ha 26 a 65 m2 , stavební plochy 36 ha 90 a 12 m2”.