III. Kronika města Holešova 1943 – 1970

Třetí knihu záznamů o Holešově tvoří opět v kůži vázaná a krasopisně psaná kniha. Je nadepsána Kronika města Holešova 1943-1970, díl III. Kronika má 350 stran, formát A3. Knihu zapisoval do roku 1954 kronikář František Zapletal. 4. 1. 1964 byl jmenován do funkce městského kronikáře Stanislav Bártek, ředitel Okresního archivu v Holešově. František Zapletal totiž zemřel v roce 1957 a od té doby bylo místo kronikáře města neobsazeno. Stanislav Bártek tedy dopsal léta 1955 – 1962 a pokračoval dál až do roku 1967 (rok 1968 sice nachystal, ale ten byl již přepracován v duchu nové doby), záznamy prováděla Anna Ryšavá, učitelka ve výslužbě. Od roku 1968 jmenována Jarmila Jánská, profesorka holešovského gymnázia a pomocná kronikářka Hana Strýčková, profesorka gymnázia.