IV. Kronika města Holešova 1971 – 1982

Kronika je psána krasopisem na ručním papíru a vázána. Kniha má rozměry 29cm x 39cm.

 Celkem má kronika 316 stran:

 1971 – stránkování 1 – 17, zapsala Ludmila Obrtelová v červnu 1972

 1972 – stránkování 17 – 37, zapsala Ludmila Obrtelová v červnu 1974

 1973 – stránkování 37 – 57, zapsala Ludmila Obrtelová v květnu 1975

 1974 – stránkování 57 – 73, zapsala Ludmila Obrtelová v červnu 1975

 1975 – stránkování 74 – 84

 1976 – stránkování 85 – 101, zapsala Ludmila Obrtelová v květnu 1977

 1977 – stránkování 101 – 122, zapsala Ludmila Obrtelová v červnu 1978

 1978 – stránkování 122 – 158, zapsala Ludmila Obrtelová v červnu 1979

 1979 – stránkování 158 – 204, zapsala Ludmila Obrtelová v květnu 1980

 1980 – stránkování 204 – 242, zapsala Ludmila Obrtelová v červenci 1981

 1981 – stránkování 242 – 279, zapsala Ludmila Obrtelová v květnu 1982

 1982 – stránkování 279 – 316, zapsala Ludmila Obrtelová v červenci 1983

 Zpracováním konceptu kronikářského zápisu za rok 1975 ukončila činnost kronikářka Jarmila Jánská, profesorka holešovského gymnázia. 12. 12. 1977 byla schválena kronikářkou Ludmila Obrtelová, bývalá učitelka a ředitelka školy v Holešově, která píše od roku 1976.