Kalendárium

Hugo z Holešova - nejstarší držitel holešovského léna .. více

Nástup rodu Šternberků .. více

První obecní pečeť .. více

Synoda Jednoty bratrské v Holešově .. více

Holešov majetkem pánů ze Žerotína

Příchod Jana Sarkandra do Holešova .. více

Vypálení města a zámku .. více

Počátek stavby raně barokního zámku .. více

Na zámku provedena opera Partenope

Dozvuky bitvy u Slavkova. Ve městě polní lazaret a hřbitov pro 1000 padlých .. více

První poštovní úřadovna .. více

Vzniká jeden z prvních spolků na Moravě - pěvecko-hudební spolek PODHORAN .. více

Lambert Klabusay otevírá první tiskárnu v hejtmanství holešovském .. více

Zemřel Josef Drásal, zvaný „Holešovský“ .. více

Slavnostně zasvěcena nová židovská synagoga .. více

Holešov začíná s elektrifikací veřejného osvětlení .. více

Těsně po skončení války vypukl ve městě protižidovský pogrom .. více

Otevřena nová budova Městské spořitelny .. více

Okupace Holešova německým vojskem .. více

Osvobození města vojáky 1. čs. armádního sboru .. více

Obec Všetuly sloučena s Holešovem .. více

Zrušen holešovský okres .. více

Zahájena výstavba sídliště na Novosadech .. více

Obce Bořenovice, Dobrotice, Količín, Přílepy, Tučapy a Žopy sloučeny s Holešovem .. více

Město koupilo holešovský zámek .. více

1141


1275


1322


1371


1466


1487


1560


1573


1584


1588


1604


1616


1620


1643


1650


1651


1717


1733


1747


1805


1828


1838


1858


1861


1863


1881


1882


1886


1890


1893


1899


1903


1914


1918


1919


1937


1938


1939


1943


1945


1948


1950


1953


1960


1968


1970


1974


1976


1990


2005


2009


Holešov - osada s názvem Golesouici .. více

Holešov městem .. více

Cech řezníků - nejstarší cech v Holešově .. více

Jindřich ze Šternberka povolil židům stavbu synagogy

Zaveden zvláštní cechovní řád .. více

Éra rodu Lobkoviců - počátek rekatolizace .. více

Vpád lisovčíků na Moravu. Holešov ušetřen drancování .. více

Holešov přechází do rukou Jana z Rottalu .. více

Panství zdědil František Antonín Rottal .. více

Založen konvent trinitářů .. více

Město získává magistrát .. více

Holešovské panství přechází na hraběcí rod Bruntálských z Vrbna .. více

V domě na Kroměřížské ulici začíná Philipp Kneisl s výrobou cukrovinek .. více

Zahájen provoz na železniční trati Hulín – Bystřice p. H. .. více

Bratři Kohnové zakládají továrnu na ohýbaný nábytek .. více

Založení gymnázia .. více

Otevřena a s vypuknutím války předčasně ukončena krajinská Hanácko-valašská výstava .. více

Sloučení židovského města s vlastním Holešovem .. více

Do nových kasáren přichází první stálá posádka – hraničářský prapor 10 z Trebišova .. více

Deportace židovských obyvatel z Holešova do ghetta Terezín .. více

Po únorovém převratu KSČ odstraňuje vedení města i okresu .. více

Zahájena civilní doprava na letišti v Holešově .. více

Okupace Holešova sovětským vojskem .. více

Zřízena Vysoká škola SNB - fakulta ochrany státních hranic .. více

Po 44 letech první svobodné volby do městského zastupitelstva .. více

Zrušeno letiště .. více

Kalendárium vzniklo ve spolupráci Městského muzea Holešov a Vlastivědného kroužku Holešov.

logo-vk-na-smlouvu.png