Rok 1322

V listině Soběhrda z Holešova z roku 1322 se nachází první zmínka o existenci farního kostela, faráři Fridlínovi a holešovských měšťanech. Doklad o přerodu Holešova z trhové vsi ve skutečné město.