Rok 1371

Prvním držitelem holešovského hradu z rodu Šterberků byl Matouš. V listině z roku 1371 týkající se přepadení rychtáře v Zahnašovicích je zmíněn i holešovský purkrabí Kříž („Crux purgrauius in Holeschaw“), což potvrzuje existenci hradu v místě.