Rok 1487

Z roku 1487 pochází otisk dosud nejstaršího známého holešovského pečetidla. Na pečeti je zobrazena hranolová věží a opis: sigillum.ciuium.ciuitatis.de.holesou.

img002.jpg

Zdroj: MZA v Brně, G 2 Nová sbírka, chronologická řada listin, listina z 9. května 1487 – otisk pečeti města Holešova. Foto poskytl PhDr. Karel Müller