Rok 1573

První synoda Jednoty bratrské, která se v Holešově konala, potvrdila význam holešovského sboru v rámci celé Moravy. Holešov je během 16. století centrem bratrské a luterské reformace v regionu. Druhá synoda (ještě zásadnější) se ve městě konala v roce 1577.