Rok 1584

Zvláštní cechovní řád z roku 1584 urovnal spory mezi holešovskými cechy, který se týkal prodeje kůží z masa z poraženého dobytka. Na jedné straně mezi cechem kožešnickým, ševcovským a na druhé straně mezi cechem krejčovským, řeznickým a Židy. V témže roce uděluje majitelka Holešova Ludmila z Miličína měšťanům právo várečné a šenkovní.