logo Holešov Oficiální portál města
EN / DE

Rok 1604

Počátkem března 1604 uzavřel Ladislav mladší z Lobkovic kupní smlouvu na holešovské panství. Patřili k hlavním podporovatelům Habsburků. Na lobkovických panstvích byla prováděna rekatolizace a protireformace.