Rok 1650

Dne 27. prosince 1650 byla uzavřena kupní smlouva, na jejímž základě se hrabě Jan z Rottalu stal držitelem panství Holešov a přivtělených statků Bystřice pod Hostýnem, Prusinovice a Dřevohostice. Celková kupní cena byla 200 000 zlatých rýnských.