Rok 1651

Architekt Filliberto Luchese navrhuje pro hraběte Rottala monumentální raně barokní zámek. S výstavbou se začalo patrně hned roku 1651. V roce 1658 byla hrubá stavba zámku z velké části dokončena. O zahradě se již v roce 1663 hovoří jako o dokončené.