Rok 1747

Hrabě František Antonín z Rottalu založil dne 26. října 1747 vedle kostela sv. Anny rezidenci (hospic) pro pět kněží řádu trinitářů. Základní kámen vysvětil dne 3. května 1748 holešovský děkan. V roce 1749 byla stavba dokončena a o rok později se do ní trinitáři nastěhovali.