Rok 1805

Po bitvě u Slavkova byli do Holešova přiváženi ranění a nemocní vojáci. Narychlo zde byly zřízeny dva polní lazarety. Úmrtnost byla vzhledem k nedostatečným hygienickým podmínkám a zimnímu počasí velmi vysoká. Údajně zde ve velmi krátké době zemřelo téměř 1 000 pacientů, kteří jsou pohřběni v místě dnešního Amerického parku.