Rok 1828

V Holešově zřízen tzv. magistrát. Sestával z purkmistra a čtyř radních, z nichž jeden, syndikus, musel mít právní vzdělání. Holešov se mění z poddanského města na relativně samostatné město s vlastní správou pod ochranou vrchnosti.