Rok 1974

Od března 1974 byla v Holešově usnesením vlády ČSSR zřízena Vysoká škola Sboru národní bezpečnosti, fakulta ochrany státních hranic. V roce 1986 byla fakulta přestěhována do Bratislavy.