Kamerový systém města Holešova - umístění kamerových bodů

Městský kamerový dohledový systém („MKDS“) je v Holešově plně využíván od roku 2005. Provozovatelem MKDS je Městská policie Holešov. V současné době MKDS disponuje 46 kamerovými body. 

Na dohledovém pracovišti Městské policie Holešov, má každá směna operátora (kameramana) MKDS, který zajišťuje nepřetržitý monitoring situace ve městě prostřednictvím MKDS. S využitím kamer odhaluje závadovou, protiprávní činnost,  a dále o situaci v pokrytých oblastech informuje strážníky případně další složky IZS.

Městská policie se v posledních letech zaměřila na modernizaci dohledového pracoviště a kamerového systému. Byla provedena jejich kompletní digitalizace a byl pořízen systém společnosti Geutebrück,  která je dodavatelem video monitorovacích řešení pro bezpečnost a optimalizaci procesů. Část modernizace byla podpořena ministerstvem vnitra z Programu prevence kriminality na místní úrovni. V roce 2022 i v roce 2023 město žádost o podporu z tohoto programu podalo a dotaci obdrželo. V letech 2022 – 2023 byly za přispění dotací z PK pořízeny hlavně statické mobilní kamery, jejichž užití se velmi osvědčilo a jedna pevná statická kamera na ul. Bořenovská. V roce 2023 město dále z vlastních zdrojů realizovalo nový kamerový bod v Americkém parku a byly pořízeny nové kamery do služebních vozidel strážníků, nové osobní kamery strážníků a v neposlední řadě fotopasti.

 

Lokality pro umístění kamerových bodů byly a nadále v Holešově jsou stanovovány ve spolupráci s Policií ČR, na základě statistik o přestupcích a trestných činech vedených Policií ČR a statistik městské policie o přestupcích a jiných závadových jednáních   a na základě požadavků veřejnosti zjištěných v Průzkumu pocitu bezpečí holešovských občanů, který komplexně proběhl naposledy v roce 2021 a pro rok 2024 se připravuje dotazník nový.

 

Umístění kamerových bodů MKDS Holešov:

nám. Dr. E. Beneše

kruhová křižovatka u kostela Nanebevzetí Panny Marie – Kino Svět

křižovatka ul. Masarykova – Smetanovy sady

kruhová křižovatka u Lidlu

nám. F.X.Richtra u zámku

nám. Sv. Anny

křižovatka ul. Tovární u areálu společnosti JOSPO

křižovatka ul. Palackého – Nerudova - Grohova

Palackého – Nádražní – autobusový terminál

křižovatka ulic Školní – Sušilova – Havlíčkova

kruhová křižovatka ulic Palackého – 6. května

křižovatka ul. 6. května – Kráčiny – Sokolská

křižovatka ul. 6. května – Dukelská

křižovatka ul. Partyzánská - Pivovarská

Pivovarská – budova tzv. „Pionýrák“

Masarykova – budova Městského úřadu Holešov

Tovární – budova Městského úřadu Holešov

zámek Holešov

Stadion Míru - ul. Partyzánská

Osvobození - Americký park

Bořenovská

statické mobilní kamery – užívány v rizikových místech dle aktuální situace

Další kamerové systémy používané Městskou policií Holešov:

kamerové systémy ve služebních vozidlech městské policie

osobní kamery strážníků, které užívají při služební činnosti

fotopasti