Kamerový systém města Holešova - umístění kamerových bodů

Městský kamerový dohledový systém („MKDS“) je v Holešově plně využíván od roku 2005. Provozovatelem MKDS je Městská policie Holešov. V současné době MKDS disponuje 48 kamerovými body. 

Na dohledovém pracovišti Městské policie Holešov, má každá směna operátora (kameramana) MKDS, který zajišťuje nepřetržitý monitoring situace ve městě prostřednictvím MKDS. S využitím kamer odhaluje závadovou, protiprávní činnost,  a dále o situaci v pokrytých oblastech informuje strážníky případně další složky IZS.

Městská policie se v posledních letech zaměřila na modernizaci dohledového pracoviště a kamerového systému. Byla provedena jejich kompletní digitalizace a byl pořízen systém společnosti Geutebrück,  která je dodavatelem video monitorovacích řešení pro bezpečnost a optimalizaci procesů. Část modernizace byla podpořena ministerstvem vnitra z Programu prevence kriminality na místní úrovni. I v roce 2022 bude podána žádost o podporu z tohoto programu. Účelem žádosti

bude pořízení mobilních kamer, jejichž užití se velmi osvědčilo.

 

Lokality pro umístění kamerových bodů byly a nadále v Holešově jsou stanovovány ve spolupráci s Policií ČR, na základě statistik o přestupcích a trestných činech vedených Policií ČR a statistik městské policie o přestupcích a jiných závadových jednáních   a na základě požadavků veřejnosti zjištěných v Průzkumu pocitu bezpečí holešovských občanů, který proběhl naposledy v roce 2021.

Umístění kamerových bodů MKDS Holešov:

nám. Dr. E. Beneše

kruhová křižovatka u kostela Nanebevzetí Panny Marie – Kino Svět

křižovatka ul. Masarykova – Smetanovy sady

kruhová křižovatka u Lidlu

nám. F.X.Richtra u zámku

nám. Sv. Anny

křižovatka ul. Tovární u areálu společnosti JOSPO

křižovatka ul. Palackého – Nerudova - Grohova

Palackého – autobusový terminál

křižovatka ulic Školní – Sušilova – Havlíčkova

kruhová křižovatka ulic Palackého – 6. května

křižovatka ul. 6. května – Kráčiny – Sokolská

křižovatka ul. 6. května – Dukelská

křižovatka ul. Partyzánská - Pivovarská

Pivovarská – budova v současném působišti Finančního úřadu

Masarykova – budova Městského úřadu Holešov

zámek Holešov

Stadion Míru - ul. Partyzánská

statické mobilní kamery – užívány v rizikových místech dle aktuální situace

Další kamerové systémy používané Městskou policií Holešov:

kamerové systémy ve služebních vozidlech městské policie

osobní kamery strážníků, které užívají při služební činnosti