Kde kroniky najít

Moravský zemský archiv v Brně

Kroniky

 • Malá knížečka psaných pamětí 1615 – 1645

Státní okresní archiv Kroměříž (Velehradská 4259, Kroměříž)

Kroniky

 • I. Paměti města Holešova 1848 - 1918
 • II. Paměti města Holešova 1920 - 1943
 • III. Kronika města Holešova 1943 - 1970
 • IV. Kronika města Holešova 1971 - 1982
 • V. Kronika města Holešova 1983 - 1991
 • VI. Kronika města Holešova 1992 - 1997
 • VII. Kronika města Holešova 1998
 • VIII. Kronika města Holešova 1999 - 2005
 • IX. Kronika města Holešova 2006
 • X. Kronika města Holešova 2007
 • XI. Kronika města Holešova 2008
 • XII. Kronika města Holešova 2009
 • XIII. Kronika města Holešova 2010
 • XIV. Kronika města Holešova 2011
 • XV. Kronika města Holešova 2012
 • XVI. Kronika města Holešova 2013
 • XVII. Kronika města Holešova 2014
 • XVIII. Kronika města Holešova 2015

Přílohy a koncepty

 • Z historie města Holešova
 • Kronika z doby protektorátu (1939 - 45)
 • Kronikářský záznam města Holešova za roky 1952 - 1956
 • Koncept kroniky 1957 - 1967
 • Přílohy Kroniky města Holešova 2006
 • Přílohy Kroniky města Holešova 2007
 • Přílohy Kroniky města Holešova 2008
 • Přílohy Kroniky města Holešova 2009
 • Přílohy Kroniky města Holešova 2010
 • Přílohy Kroniky města Holešova 2011
 • Přílohy Kroniky města Holešova 2012
 • Přílohy Kroniky města Holešova 2013
 • Přílohy Kroniky města Holešova 2014
 • Přílohy Kroniky města Holešova 2015

Městská knihovna Holešov regionální pracoviště (nám. Dr. E.Beneše 17, Holešov)

Kroniky

 • VI. Kronika města Holešova 1992 - 1997
 • VII. Kronika města Holešova 1998
 • VIII. Kronika města Holešova 1999 - 2005
 • IX. Kronika města Holešova 2006
 • X. Kronika města Holešova 2007
 • XI. Kronika města Holešova 2008
 • XII. Kronika města Holešova 2009
 • XIII. Kronika města Holešova 2010
 • XIV. Kronika města Holešova 2011
 • XV. Kronika města Holešova 2012
 • XVI. Kronika města Holešova 2013
 • XVII. Kronika města Holešova 2014

Přílohy a koncepty

 • Z historie města Holešova
 • Konspekty ke kronice 1982, 1983, 1985, 1988
 • Fotopřílohy 1995 - 1998
 • Přílohy Kroniky města Holešova 2006 (zkrácená verze)
 • Přílohy Kroniky města Holešova 2007 (zkrácená verze)
 • Přílohy Kroniky města Holešova 2008 (zkrácená verze)
 • Přílohy Kroniky města Holešova 2009 (zkrácená verze)
 • Přílohy Kroniky města Holešova 2010 (zkrácená verze)
 • Přílohy Kroniky města Holešova 2011 (zkrácená verze)
 • Přílohy Kroniky města Holešova 2012 (zkrácená verze)
 • Přílohy Kroniky města Holešova 2013 (zkrácená verze)
 • Přílohy Kroniky města Holešova 2014 (zkrácená verze)

Městský úřad Holešov, odbor kultury, školství a památkové péče (Masarykova 628, Holešov)

Kroniky

 • IX. Kronika města Holešova 2006
 • X. Kronika města Holešova 2007
 • XI. Kronika města Holešova 2008
 • XII. Kronika města Holešova 2009
 • XIII. Kronika města Holešova 2010
 • XIV. Kronika města Holešova 2011
 • XV. Kronika města Holešova 2012
 • XVI. Kronika města Holešova 2013
 • XVII. Kronika města Holešova 2014
 • XVIII. Kronika města Holešova 2015
 • XIX. Kronika města Holešova 2016

Některé kroniky města Holešova (od roku 2006 do roku 2012) jsou též zveřejněny přímo na městských webových stránkách.

Kroniky jsou k dispozici badatelům a zájemcům o historii města. Zásadně se nepůjčují mimo archivy, knihovnu nebo úřad. Studium je možné pouze v badatelnách, studovnách či kancelářích uvedených zařízení.