Komise památkové péče a letopisectví

Rada města Holešova dne 17. 5. 2023 zřídila Komisi památkové péče a letopisectví.

Složení komise pro období 2023-2026

Předseda: Mgr. Ondřej Machálek
Členové: Jaroslav Radecki, Erik Fišer, Renata Štěpánková, Josef Votava, Miroslav Olšina, Ing. Karel Bartošek, Mgr. et Mgr. Bc. Zdeněk Krajcar a Mgr. et Mgr. Kateřina Nečacká.

Jednatelkou byla určena Lenka Kruťová, DiS.

Složení členů bylo určeno usnesením Rady města Holešova dne 17. května 2023. Komise byla zřízena Radou města Holešova dne 17. května 2023, kdy byl také určen počet členů 9. Členství se vzdal 7. září 2023 PhDr. Jan Jokl.

Usnesením rady města ze dne 03.01.2024 byla zvolena do funkce členky komise Mgr. et Mgr. Kateřina Nečacká.

Rada města Holešova na svém jednání dne 17. 5. 2023 zrušila

 dle § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000Sb., o obcích, v platném znění Komisi památkové péče a letopisectví.


Komise památkové péče a letopisectví

Složení komise památkové péče a letopisectví pro volební období 2022-2026
Předseda: Mgr. Ondřej Machálek.
Členové: Jaroslav Radecki, Erik Fišer, Renata Štěpánková, Josef Votava, Miroslav Olšina, Ing. Karel Bartošek, Mgr. Zdeněk Krajcar. 
Jednatelkou byla určena Lenka Kruťová, DiS.

Složení členů bylo určeno usnesením Rady města Holešova dne 21. listopadu 2022. Komise byla zřízena Radou města Holešova dne 24. října 2022, kdy byl také určen počet členů 9.

Složení komise památkové péče a letopisectví pro volební období 2018-2022
Předseda: Mgr. Ondřej Machálek.
Členové: Roman Hyánek, Renata Štěpánková, Jaroslav Radecki, Jiřina Šašková, Miroslav Olšina, RNDr. Miroslav Dědič, Vratislav Brázdil, Běla Walter.
Jednatelem určil tajemník Ing. Karla Bartoška.

Složení členů bylo určeno usnesením Rady města Holešova dne 13. prosince 2018. Předseda byl určen usnesením Rady města Holešova dne 3. prosince 2018. Komise byla zřízena Radou města Holešova dne 7. listopadu 2018, kdy byl také určen maximální počet členů 9.

Rada města Holešova dne 6. února 2019 jmenovala členkou komise Bělu Holčapkovou (doplnění do 9 členů). Později v roce 2019 Běla Walter.

Rada města Holešova odvolala dne 20. ledna 2020 Janu Lochmanovou a jmenovala členem RNDr. Miroslava Dědiče, obojí s účinností od 1. ledna 2020.

Složení komise památkové péče a letopisectví pro volební období 2014-2018
Předseda: Mgr. Ondřej Machálek.
Členové: Jaromír Hlavica, Roman Hyánek, Renata Štěpánková, Jaroslav Radecki, Jiřina Šašková, Miroslav Kunc, Miroslav Olšina, Běla Holčapková.
Jednatelem určil tajemník Ing. Karla Bartoška.
Na členství i na funkci předsedy rezignoval v roce 2015 Ing. František Rafaja. Novým předsedou se stal člen Mgr. Ondřej Machálek a novou členkou Běla Holčapková, a to usnesením Rady města Holešova dne 2. listopadu 2015. V lednu roku 2016 se vzdal členství David Vykoukal. Na jeho místo byl Radou města Holešova dne 2. května 2016 jmenován Roman Hyánek.