Komise prevence kriminality

Rada města Holešova zřídila dne 17. 5. 2023 Komisi prevence kriminality 

Složení komise pro období 2023-2026

Předseda: vrchní rada plk. Ing. Bc. Andrej Rohál, Ph.D., zástupce ředitele VPŠ a SPŠ MV v Holešově pro výuku a výcvik
Členové: npor. Mgr. Jan Novák, vedoucí Obvodního oddělení policie Holešov, KŘP ZlK - Územní odbor Kroměříž, Mgr. Jiří Nesázel, kurátor pro nezletilé a mladistvé + SPOD Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Holešov, Petr Tabara, DiS., přestupkové řízení v dopravě, Odbor dopravní a správní MěÚ Holešov, str. Eduard Dlhopolček, DiS., velitel MP Holešov, manažer prevence kriminality města Holešova - povinný člen komise, Mgr. Milan Fritz, starosta města a Mgr. Václav Hlobil

Jednatelkou byla určena Kateřina Navrátilová, DiS. (strážník MP Holešov)

Složení členů bylo určeno usnesením Rady města Holešova dne 17. května 2023. Komise byla zřízena Radou města Holešova dne 17. května 2023, kdy byl také určen počet členů 7.

Rada města Holešova na svém jednání dne 17. 5. 2023 zrušila

 dle § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000Sb., o obcích, v platném znění Komisi prevence kriminality.

Složení komise pro volební období 2022-2026

Předseda: vrchní rada plk Ing. Bc. Andrej Rohál, PhD.
Členové: npor. Mgr. Jan Novák, Mgr. Jiří Nesázel, Petr Tabara, DiS., str. Eduard Dlhopolček, DiS., Mgr. Rudolf Seifert.
Jednatelem určil tajemník Kateřinu Navrátilovou.

Složení členů bylo určeno usnesením Rady města Holešova dne 16. ledna 2023.