logo Holešov Oficiální portál města
EN / DE

Komise pro neziskový sektor

Předseda: Bc. Jakub Šneidr.
Členové: MUDr. Ludmila Joklová, Jaroslav Prchal, Lenka Karhanová, Bc. Iveta Dvořáková, Mgr. Ivona Vávrová, Mgr. Pavel Nedvídek, Anna Bystřická, Zdeněk Chytil.
Jednatelem určil tajemník Mgr. Ilonu Augusti.
Jednatelka byla v roce 2015 změněna, a to na Mgr. Ilonu Augusti z úseku školství, kultury a památkové péče. Dřívější jednatelka Jana Zapletalová totiž přešla v roce 2015 z úseku školství, kultury a památkové péče na oddělení životního prostředí. Rada města Holešova dne 30. ledna 2017 vzala na vědomí rezignaci Ondřeje Mariánka a jmenovala novou členkou komise Lenku Karhanovou.