Komise pro neziskový sektor

Rada města Holešova na svém jednání dne 17. 5. 2023 zrušila

 dle § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000Sb., o obcích, v platném znění Komisi pro neziskový sektor.


Komise pro neziskový sektor

Složení komise pro volební období 2022-2026

Předseda: Pavel Šťastný.
Členové: Jana Lochmanová, Milan Libenský, Mgr. Ivona Vávrová, Lenka Karhanová, Jozef Chovanec, Jakub Hřib, Daniel Kurcik, MUDr. Ludmila Joklová.
Jednatelkou byla určena Mgr. Ilona Augusti.

Složení členů bylo určeno usnesením Rady města Holešova dne 21. listopadu 2022. Komise byla zřízena Radou města Holešova dne 24. října 2022, kdy byl také určen počet členů 9.

Složení komise pro volební období 2018-2022

Předseda: Pavel Šťastný.
Členové: MUDr. Ludmila Joklová, Ing. Jaroslav Prchal, Lenka Karhanová, Bc. Michal Šuráň, Mgr. Ivona Vávrová, Anna Bystřická, Pavel Reimer, Zdeněk Chytil.
Jednatelem určil tajemník Mgr. Ilonu Augusti.

Složení členů bylo určeno usnesením Rady města Holešova dne 13. prosince 2018. Předseda byl určen usnesením Rady města Holešova dne 3. prosince 2018. Komise byla zřízena Radou města Holešova dne 7. listopadu 2018, kdy byl také určen maximální počet členů 9.

Složení komise pro volební období 2014-2018

Předseda: Bc. Jakub Šneidr.
Členové: MUDr. Ludmila Joklová, Ing. Jaroslav Prchal, Lenka Karhanová, Bc. Iveta Dvořáková, Mgr. Ivona Vávrová, Mgr. Pavel Nedvídek, Anna Bystřická, Zdeněk Chytil.
Jednatelem určil tajemník Mgr. Ilonu Augusti.
Jednatelka byla v roce 2015 změněna, a to na Mgr. Ilonu Augusti z úseku školství, kultury a památkové péče. Dřívější jednatelka Jana Zapletalová totiž přešla v roce 2015 z úseku školství, kultury a památkové péče na oddělení životního prostředí. Rada města Holešova dne 30. ledna 2017 vzala na vědomí rezignaci Ondřeje Mariánka a jmenovala novou členkou komise Lenku Karhanovou.