Komise pro občanské záležitosti

Rada města Holešova zřídila Komisi pro občanské záležitosti 

Složení komise pro období 2023-2026

Předsedkyně: Bc. Dagmar Bartošková
Členové: Olga Rypková, Jana Lochmanová, Soňa Křepelková, Eva Sklenářová, Marie Rafajová, Dagmar Dvořáková, Marie Sváčková, Jiřina Hradilová a Ing. Marta Fuksová, MPA

Jednatelkou byla určena Daniela Rušikvasová.

Složení členů bylo určeno usnesením Rady města Holešova dne 17. května 2023. Komise byla zřízena Radou města Holešova dne 17. května 2023, kdy byl také určen počet členů 10.

Rada města Holešova na svém jednání dne 17. 5. 2023 zrušila

 dle § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000Sb., o obcích, v platném znění Komisi pro občanské záležitosti.


Komise pro občanské záležitosti

Složení komise pro volební období 2022-2026

Předsedkyně: Ludmila Styková.
Členové: Dagmar Kamarádová, Olga Rypková, Jana Lochmanová, Soňa Křepelková, Eva Sklenářová, Bc. Dagmar Bartošková, Marie Rafajová, Dagmar Dvořáková, Marie Sváčková, Jiřina Hradilová.
Jednatelem určil tajemník Danielu Rušikvasovou.

Složení členů bylo určeno usnesením Rady města Holešova dne 21. listopadu 2022. Komise byla zřízena Radou města Holešova dne 24. října 2022.

Složení komise pro volební období 2018-2022

Předsedkyně: Ludmila Styková.
Členové: Bc. Dagmar Bartošková, Eva Sklenářová, Soňa Křepelková, Jana Lochmanová, Eliška Bahnerová, Anna Bahnerová, Dagmar Kamarádová, Olga Rypková, Marie Rafajová, Dagmar Dvořáková.
Jednatelem určil tajemník Jarmilu Medkovou.

Složení členů bylo určeno usnesením Rady města Holešova dne 13. prosince 2018. Předseda byl určen usnesením Rady města Holešova dne 3. prosince 2018. Komise byla zřízena Radou města Holešova dne 7. listopadu 2018, kdy byl také určen maximální počet členů 11.

Rada města Holešova jmenovala dne 6. února 2019 další členky Marii Rafajovou a Dagmar Dvořákovou (do max. počtu 11 členů).

Složení komise pro volební období 2014-2018

Předsedkyně: Ludmila Styková.
Členové: Bc. Gabriela Foltýnová, Alena Kurečková, Bc. Dagmar Bartošková, Marie Rafajová, Eva Sklenářová, Soňa Křepelková, Jana Lochmanová, Dagmar Dvořáková, Eliška Bahnerová, Olga Rypková.
Jednatelem určil tajemník Jarmilu Medkovou.
Z důvodu úmrtí Anny Bahnerové a odstupující členky Bc. Ivany Zicháčkové byly jmenovány nové členky Marie Rafajová a Dagmar Dvořáková, a to usnesením Rady města Holešova dne 2. listopadu 2015.