Komise pro rozvoj sportu

Složení komise pro volební období 2022-2026

Předseda: Jan Kolář.
Členové: Kateřina Labancz, Zbyněk Martinů, Mgr. Jaromír Zbožínek, Jakub Hřib, Lenka Karhanová, René Polášek, Jakub Chudárek, Mgr. Svatava Ságnerová.
Jednatelem určil tajemník Mgr. Ilonu Augusti.

Složení členů bylo určeno usnesením Rady města Holešova dne 21. listopadu 2022 a 5. prosince 2022 (Mgr. Svatava Ságnerová). Komise byla zřízena Radou města Holešova dne 24. října 2022.