Komise pro rozvoj sportu

Rada města Holešova zřídila dne 17. 5. 2023 Komisi pro rozvoj sportu

Složení komise pro období 2023-2026

Předseda: Petr Šíma
Členové: Jakub Hřib, Lenka Karhanová, Tomáš Ivánek, Martin Gahura, Milan Roubalík, Milan Libenský, Mgr. Svatava Ságnerová, Lenka Klepalová a Vlastislav Pacík

Jednatelkou byla určena Mgr. Ilona Augusti.

Složení členů bylo určeno usnesením Rady města Holešova dne 17. května 2023. Komise byla zřízena Radou města Holešova dne 17. května 2023, kdy byl také určen počet členů 11.

Rada města svým usnesením ze dne 03.01.2024 odvolala z komise Jana Koláře a zvolila do funkce předsedy komise Petra Šímu.

Rada města Holešova na svém jednání dne 17. 5. 2023 zrušila

 dle § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000Sb., o obcích, v platném znění Komisi pro rozvoj sportu.


Komise pro rozvoj sportu

Složení komise pro volební období 2022-2026

Předseda: Jan Kolář.
Členové: Kateřina Labancz, Zbyněk Martinů, Mgr. Jaromír Zbožínek, Jakub Hřib, Lenka Karhanová, René Polášek, Jakub Chudárek, Mgr. Svatava Ságnerová.
Jednatelem určil tajemník Mgr. Ilonu Augusti.

Složení členů bylo určeno usnesením Rady města Holešova dne 21. listopadu 2022 a 5. prosince 2022 (Mgr. Svatava Ságnerová). Komise byla zřízena Radou města Holešova dne 24. října 2022.