Komise pro vytvoření koncepce sportu

Rada města Holešova na svém jednání dne 17. 5. 2023 zrušila

 dle § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000Sb., o obcích, v platném znění Komisi pro vytvoření koncepce sportu.

Složení komise pro volební období 2018 - 2022

Předseda: Milan Roubalík.
Členové: Mgr. Petr Chvátal, Mgr. Rudolf Seifert, Mgr. Svatava Ságnerová, Petr Šíma, Libor Liška, Jakub Hřib, Mgr. Daniel Kolář, Martin Gahura, DiS., Irena Smrčková, Lenka Karhanová.

Jednatelem určil tajemník Mgr. Ilonu Augusti.

Komise pro vytvoření koncepce sportu byla nově zřízena Radou města Holešova dne 30. listopadu 2020. Složení členů bylo určeno usnesením Rady města Holešova dne 11. ledna 2021. Předseda byl určen usnesením Rady města Holešova dne 30. listopadu 2020.