Komise školská

Rada města Holešova dne 17. 5. 2023 zřídila Komisi školskou.

Složení komise pro období 2023-2026

Předsedkyně: Mgr. Jarmila Růžičková
Členové: Mgr. Helena Moravčíková, Mgr. Ivo Junášek, Jaroslava Turoňová, Mgr. Ivana Oralová, Lenka Krčová, Mgr. Jarmila Vaclachová, Bc. Alena Ryšková

Jednatelkou byla určena Bc. Veronika Bartošková

Složení členů bylo určeno usnesením Rady města Holešova dne 17. května 2023. Komise byla zřízena Radou města Holešova dne 17. května 2023, kdy byl také určen počet členů 7.

Na jednání rady města dne 19.07.2023 byla do komise zvolena Bc. Alena Ryšková.

Rada města Holešova na svém jednání dne 17. 5. 2023 zrušila

 dle § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000Sb., o obcích, v platném znění Komisi školskou a drogové probelmatiky.


Komise školská a drogové probelmatiky

Složení komise pro volební období 2022-2026 

Předsedkyně: Mgr. Helena Jandová.
Členové: Michael Davidík, Mgr. Svatava Ságnerová, Alexandr Jedlička, Mgr. Daniel Poisel, Dalimila Olejníková, Mgr. Jaroslava Jakubčíková, Kateřina Labancz, Jakub Chudárek.
Jednatelem určil tajemník Bc. Veroniku Bartoškovou.

Složení členů bylo určeno usnesením Rady města Holešova dne 21. listopadu 2022. Komise byla zřízena Radou města Holešova dne 24. října 2022, kdy byl také určen počet členů 9.

Složení komise pro volební období 2018-2022

Předsedkyně: Mgr. Svatava Ságnerová.
Členové: Dalimila Olejníková, Mgr. Ludmila Trhlíková, Kateřina Buksová, Mgr. Helena Jandová, Mgr. Daniel Poisel, Bc. Iveta Dvořáková.
Jednatelem určil tajemník Bc. Veroniku Bartoškovou.

Složení členů bylo určeno usnesením Rady města Holešova dne 13. prosince 2018. Předseda byl určen usnesením Rady města Holešova dne 3. prosince 2018. Komise byla zřízena Radou města Holešova dne 7. listopadu 2018, kdy byl také určen maximální počet členů 9.

Složení komise pro volební období 2014-2018

Předsedkyně: Mgr. Helena Jandová.
Členové: Ivan Kotas, Dalimila Olejníková, Josef Šilpoch, Mgr. Ludmila Trhlíková, Marie Javoříková, Kateřina Buksová, Mgr. Svatava Ságnerová, Mgr. Jan Koláček, MBA.
Jednatelem určil tajemník Evu Pavelcovou.
Na funkci předsedy rezignoval v roce 2016 Mgr. Jan Koláček, MBA. Novou předsedkyní se stala Mgr. Helena Jandová, a to usnesením Rady města Holešova dne 12. prosince 2016.