Komise sociálně-právní ochrany dětí

Složení komise pro volební období 2022-2026

Předsedkyně: Mgr. Pavlína Janalíková.
Členové: Dušan Lochman, Veronika Davidíková, Marie Javoříková, Alexandr Jedlička, Monika Hejníková, RNDr. Miroslav Dědič.
Jednatelem určil tajemník Bc. Svatavu Boledovičovou.

Složení členů bylo určeno usnesením Rady města Holešova dne 21. listopadu 2022. Komise byla zřízena Radou města Holešova dne 24. října 2022.