Komise strategie prevence kriminality

Složení komise pro volební období 2022-2026

Předseda: vrchní rada plk Ing. Bc. Andrej Rohál, PhD.
Členové: npor. Mgr. Jan Novák, Mgr. Jiří Nesázel, Petr Tabara, DiS., str. Eduard Dlhopolček, DiS., Mgr. Rudolf Seifert.
Jednatelem určil tajemník Kateřinu Navrátilovou.

Složení členů bylo určeno usnesením Rady města Holešova dne 16. ledna 2023.