Komise výstavby a dopravy

Rada města Holešova na svém jednání dne 17. 5. 2023 zrušila

 dle § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000Sb., o obcích, v platném znění Komisi výstavby a dopravy.


Komise výstavby a dopravy

Složení komise pro volební období 2022-2026

Předseda: Bc. Jaroslav Chmelař.
Členové: Ing. Stanislav Zbranek, Jiří Pšenka, Petr Šenkyřík, Mgr. Jakub Nevřala, Mgr. Zdeněk Krajcar, Stanislav Řihák, Marcel Pospíšil, Luděk Hradil, Radim Mana, Mgr. Václav Hlobil.
Jednatelem určil tajemník Radku Stratilovou.

Složení členů bylo určeno usnesením Rady města Holešova dne 21. listopadu 2022 a 16. ledna 2023 (Radim Mana, Mgr. Václav Hlobil). Komise byla zřízena Radou města Holešova dne 24. října 2022, kdy byl také určen počet členů 9.