Komise výstavby a rozvoje

Rada města Holešova zřídila dne 17. 5. 2023 Komisi výstavby a rozvoje

Složení komise pro období 2023-2026

Předseda: Ing. Tomáš Nedbal
Členové: Ing. Stanislav Zbranek, Vladimír Ságner, Jiří Ondroušek, Ing. arch. Josef Mrázek, Ing. Vladimír Lochman, Jiří Janalík, Bc. Jaroslav Chmelař, Luděk Hradil, Jiří Pšenka

Jednatelkou byla určena Radka Stratilová.

Rada města Holešova dne 26. 6. 2023 zvolila dle § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění pro volební období 2022-2026

- Luďka Hradila a Jiřího Pšenku členy Komise výstavby a rozvoje.

Rada města Holešova dne 14. 6. 2023 zvolila dle § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění pro volební období 2022-2026

Bc. Jaroslava Chmelaře členem Komise výstavby a rozvoje.

Složení členů bylo určeno usnesením Rady města Holešova dne 17. května 2023. Komise byla zřízena Radou města Holešova dne 17. května 2023, kdy byl také určen počet členů 7.

Rada města Holešova na svém jednání dne 17. 5. 2023 zrušila

 dle § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000Sb., o obcích, v platném znění Komisi výstavby a dopravy.


Komise výstavby a dopravy

Složení komise pro volební období 2018-2022

Předseda: Bc. Jaroslav Chmelař.
Členové: Dušan Tupý, Roman Hyánek, Petr Šenkyřík, Jan Kočí, Ing. Stanislav Zbranek, Mgr. Zdeněk Krajcar, Vladan Daněk, Ondřej Mariánek.
Jednatelem určil tajemník Radku Stratilovou.

Složení členů bylo určeno usnesením Rady města Holešova dne 13. prosince 2018. Předseda byl určen usnesením Rady města Holešova dne 3. prosince 2018. Komise byla zřízena Radou města Holešova dne 7. listopadu 2018, kdy byl také určen maximální počet členů 9.

Rada města Holešova dne 21. září 2020 jmenovala novým členem Jana Kočího, a to v souvislosti s úmrtím člena JUDr. Miroslava Kováře.

Složení komise pro volební období 2014-2018

Předseda: Josef Bartošek.
Členové: Dušan Tupý, Roman Hyánek, Petr Šenkyřík, Bohdana Hýžová, David Javořík, Libor Hrudík, JUDr. Miroslav Kovář, Ing. Stanislav Zbranek.
Jednatelem určil tajemník Radku Stratilovou.

Předseda i členové byli v roce 2015 beze změny. V roce 2016 rezignoval na své místo Libor Kratochvíla a Rada města Holešova jmenovala dne 2. května 2016 novým členem Libora Hrudíka.