Komise životního prostředí a dopravy

Složení komise pro volební období 2018-2022

Předseda: Mgr. Jakub Nevřala.
Členové: Karel Loučka, Jiří Šípek, Antonín Zalabák, Jitka Nevřalová, Jana Fürstová, Radim Mana, Milan Zlámal, Marta Žáková.
Jednatelem určil tajemník Veroniku Kocourkovou.

Složení členů bylo určeno usnesením Rady města Holešova dne 13. prosince 2018. Předseda byl určen usnesením Rady města Holešova dne 3. prosince 2018. Komise byla zřízena Radou města Holešova dne 7. listopadu 2018, kdy byl také určen maximální počet členů 9.

Složení komise pro volební období 2014-2018

Předseda: Ing. Miroslav Strnad.
Členové: Tomáš Jurášek, Ing. Radim Březina, Jiří Šípek, Jakub Nevřala, David Baretto, Antonín Zalabák, Jitka Nevřalová, Radim Mana.
Jednatelem určil tajemník Kamila Horáka.
Jednatelem byl původně Aleš Ryška z odboru dopravního a správního, v roce 2015 se jednatelem stala Radka Armová z oddělení životního prostředí a v roce 2016 se pak stal jednatelem Kamil Horák, který je také z oddělení životního prostředí. Rada města Holešova dne 30. ledna 2017 vzala na vědomí rezignaci Marcela Pospíšila a jmenovala na jeho místo Jakuba Nevřalu.