Komise životního prostředí a energetiky

Složení komise pro volební období 2022-2026

Předseda: Ing. Jaromír Tomšů.
Členové: Ing. Tomáš Nedbal, Miroslav Matyáš, Jiří Šípek, Pavel Jurčík, Ing. Jaroslav Prchal, Marta Ondroušková, Radek Šimčík, René Polášek.
Jednatelem určil tajemník Veroniku Kocourkovou.

Složení členů bylo určeno usnesením Rady města Holešova dne 21. listopadu 2022. Komise byla zřízena Radou města Holešova dne 24. října 2022, kdy byl také určen počet členů 9.