Kontrolní výbor

Složení kontrolního výboru pro volební období 2022-2026

Předseda: Michael Davidík
Členové: Oldřich Rektořík, Zdeněk Chytil, Mgr. Ivana Bozděchová, Radovan Kaňa, Jiřina Hradilová, Ing.  Marta Fuksová, MPA.
Jednatelkou byla určena Hana Kupková.

Zastupitelstvo města Holešova dne 2. května 2023 odvolalo předsedkyni Ing. Martu Fuksovou, MPA a člena Michaela Davidíka. Novým předsedou byl zvolen Michael Davidík. Zastupitelstvo zvolilo do funkce členky výboru Ing. Martu Fuksovou, MPA.

Složení bylo určeno usnesením Zastupitelstva města Holešova dne 14. listopadu 2022. Výbor byl zřízen usnesením Zastupitelstva města Holešova dne 17. října 2022.

Složení kontrolního výboru pro volební období 2018-2022

Předseda: Mgr. Jan Koláček 
Členové: Jiřina Hradilová, Eduard Sedlář, Jakub Nevřala, Zdeněk Hlobil, Josef Bartošek, Mgr. Zdeněk Krajcar, Jana Fürstová, Miroslav Koumar.
Jednatelkou určil tajemník Hanu Kupkovou.

Zastupitelstvo města Holešova dne 26. dubna 2021 jmenovalo novým členem Eduarda Sedláře, a to v souvislosti s úmrtím člena Ladislava Zavadila. 

Zastupitelstvo města Holešova dne 15. prosince 2020 vzalo na vědomí rezignaci Ing. Radka Doležela a jmenovalo novým členem Jakuba Nevřalu. 

Složení bylo určeno usnesením Zastupitelstva města Holešova dne 17. prosince 2018. Výbor byl zřízen usnesením Zastupitelstva města Holešova dne 31. října 2018.

Složení kontrolního výboru pro volební období 2014-2018

Předsedkyně: Ludmila Hřeben Štaudnerová.
Členové: Jiřina Hradilová, Ladislav Zavadil, Gabriela Holčáková, Zdeněk Hlobil, Josef Sedlář, Oldřich Rektořík, Ing. Marta Fuksová, Mgr. Jaroslava Jakubčíková.
Jednatelkou určil tajemník Hanu Kupkovou.