Kroniky

kronika-holesov-1100x400.jpg

Přehled svazků

Seznam kronik, příloh a konceptů

Kde kroniky najít

Moravský zemský archiv v Brně, Státní okresní archiv Kroměříž, Městská knihovna Holešov regionální pracoviště, Městský úřad Holešov, odbor kultury, školství a památkové péče, web města

soka-1100x400.jpg

Město Holešov je povinno tak jako každá jiná obec vést kroniku obce, „do níž zaznamenává zprávy o důležitých a pamětihodných událostech v obci pro informaci i poučení budoucím generacím", tolik stanoví zákon č. 132/2006 Sb., o kronikách obcí.

Od 1. 1. 2014 je kronikářem města Holešova Mgr. Petr Chvátal. Kontakty na něj jsou: petr.chvatal@holesov.cz a telefon 573 521 600.

Své kroniky mají i jednotlivé části obce, a to Dobrotice, Količín, Tučapy a Žopy.
Dobrotice vedou od roku 2016 kroniku na počítači. Poslední ručně psaná kronika informuje o dění v letech 2001 až 2015. Současnou kronikářkou je od 1. 1. 2012 Lucie Nováková.
Količín vede již několik let kroniku na počítači. Poslední vyvázaný svazek obsahuje zápisy z let 2006 - 2012. Současnou kronikářkou je od 1. 1. 2017 Ludmila Marková.
Tučapy vedou i v současné době kroniku ručně psanou. Tento zatím poslední svazek začíná rokem 2003. Svazek kroniky před ní zachycuje léta 1959 až 2002. Ještě starší svazek obsahuje léta 1926 - 1958. Současnou kronikářkou je od 1. 1. 2019 Marie Němcová.
Žopy vedou také v současné době kroniku ručně psanou. Kronika Žop má do současné doby celkem tři svazky. První svazek začíná rokem 1945, ale kronikářem byly doplněny i události z dřívějších let, které byly získávány od starých pamětníků. Poslední zápis je k roku 1959. Druhý svazek zahrnuje léta 1960 až 1984. Třetí a současný svazek začíná rokem 1985. Současnou kronikářkou je od 1. 6. 2021 Martina Fuksová.